Our Management Team

Interim Chief Executive Officer 
Marcus Goodson (Ext. 4246)
mgoodson@sha-nc.org

Human Resource
Anesha Pittman(Ext. 4228)
hr@sha-nc.org

Modernization/Development Manager
Kierria Davis (Ext. 4229)
kdavis@sha-nc.org

Housing Choice Voucher Program Manager
Keren Nazario (Ext. 4226)
knazario@sha-nc.org

Resident Services Manager
(Ext. 4225)
@sha-nc.org

LIHTC Property Manager (Matthews Court, Garden Street, Gilmore Terrace)
Diane Stallworth  (Ext. 4237)
dstallworth@sha-nc.org

Property Manager (Linden Heights, Utley Plaza, Foushee Heights)
Michelle Walker (Ext. 4231)
mwalker@sha-nc.org

Property Manager (Stewart Manor, Harris Court)
Tonya Davis-Buie  (Ext. 4235)
tonya.davisbuie@sha-nc.org

Property Manager (226 Linden Ave)
Ramecia McNeill (Ext. 42XX)
rmcneill@sha-nc.org